månadsarkiv: november 2017

Ny styrelse vald på extra årsmöte

Laddad för att leda styrelsearbetet!

Laddad för att leda styrelsearbetet!

Fyra styrelseledamöter lämnade sina platser i dag, och nya valdes in.

Den nya styrelsen har följande utseende:

Bo Rosenkull, ordförande

Anette Stridh, vice ordförande

Helene Lux Dryselius, sekreterare, info@sstpf.se

Maria Wacht, kassör

Per Lagerberg

Helena Bowin

Suzie Öhlin

Helena Tydén

Förutom valet hade vi en paneldiskussion ledd av Jacqueline Delman med Charlotta Huldt, Helena Jonason och James Grossmith (ledare för Kungliga Operans kör). Och dagen avrundades med att Anette Stridh berättade minnen ur sin egen historia.