ADRESSER TILL FÖRLAG m.m.

 

IPA= International Phonetic Alphabet

NATS (National Association of Teachers of Singing) www.nats.org (det amerikanska sångpedagogförbundet)

De har bl.a.:

Laudamus Press, St Louis, MO 63104

A dozen Duets for Everyone, Everywhere, redaktör Leonard Van Camp, 13 nedtransponerade sånger (om kompositörerna, utföranderåd)

 

Brown & Benchmark publ., 2460 Kerper Boulevard, Dubuque IA 52001

Foundations in Singing, redaktör John Glenn Paton, ISBN 0-697-12566-1 (80 sid. sångteori-bilder-övningar i 12 kapitel, 13 Songs for group singing, 10 Traditional songs, 21 Art songs and arias, 15 Musical theatre songs and popular classica, vissa i hög och låg i samma bok, kommentardel till sångerna, stilfrågor, IPA, Foreign Language Song Text, ordlista över musiktermer)

 

Pst…Inc., P.O.Box 800208, 13789 Noel Rd, Dallas, Texas 75240-0208 www.pstpub.com

Bl.a.

 

Caldwell Publishing Company, Pst…Inc, Subsidiary, P O 3231, Redmond, WA 98073 www.caldwellpublishing.com.

 

Leyerle Publications, Box 384, Geneseo, New York 14454 www.leyerlepublications.com

Bl.a.

 

Alfred Publishing Co., Inc. 16320 Roscoe Boulevard, P. O. Box 10003, Van Nuys, California 91410-0003 www.alfred.com

Vocal Catalog (kan beställas eller hämtas hem via internet)

 

Märk särskilt dessa häften (för alla gäller: källkritiska,stilfrågor, IPA, ord-för-ord till engelska, sångbar engelsk text, engelsk kommentar till publiken, poetisk idé, om sammanhanget för arior, omfång):

 

G Schirmer Inc./Hal Leonard Publishing Corporation, Winona, MN 55987, Milwaukee, WI 53213

 

----- www.daringdiva.com

 

----- www.theatrehistory.com

 

Sveriges (tidigare Drottningholms) teatermuseum

Kvarnholmsv. 56, Gäddviken, Nacka.

Box 154 17, 104 65 Stockholm 27 www.sverigesteatermuseum.se

Bibliotekstjänst AB www.bibliotek.se

De flesta stadsbibliotek är anslutna.

Statens musikbibliotek www.muslib.se

De har bra länkar på sin hemsida.

Kungl. Biblioteket www.kb.se

De har det mesta som är tryckt. Om man har lånekort kan man beställa fram hemifrån. Det kan ta en dag. Allt finns inte i REGINA utan i deras gamla kortregister.

REGINA KB:s eget söksystem www.regina.kb.se

LIBRIS www.libris.kb.se

Omfattar de flesta universitetsbibliotek och Statens musikbibliotek

Svenskt Visarkiv svenskt.visarkiv.se

GEMA (tyska "STIM")Postfach 800767, 81667 München

Svenska Musikförläggareföreningen www.smff.se

Dan-musik, Vognmagergade 7, Köpenhamn www.danmusik.dk

Fog, Dan, Musikantikvariat, Gråbrødretorv 7, Köpenhamn www.antikvar.dk/dan-fog

Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik, Gråbrødre. 18:1 www.samfundet.dk

 

----- www.antikvariat.net