Har du idéer? Hör av Dig till rsk@saltando.se eller margareta.jonth@delta.telenordia.se 

Arbetsgruppen:

Elisabeth Boström, Karlstad
Synnöve Dellqvist, Piteå
Matti Hirvonen, Stockholm
Dorothy Irving, Stockholm
Margareta Jonth, Uppsala,sammankallande
Iwa Sörenson von Gertten, Stockholm

Vi samarbetar med:

Röstfrämjandet
SPPF

Svenska Pianopedagogförbundet
Svenska Sång-och Talpedagogförbundet

Iwa Sörenson 2003

tillbaka till föregående sida