Romansdag i Örebro 7/5 2003

Seminarium Ord och Ton
Frågeställningar
Runda bordet
Lunchkonsert
Masterclass
Sammanfattning


Sångseminarium nr tre i serien "Sång på flera sätt" blev denna gång till en heldagsworkshop och genomfördes med stöd från Riksförbundet Sveriges Kammarmusikarrangörer och projektet Ordet & Tonen.

Sedan tre år tillbaks anordnas ett sångseminarium för sångstudenterna på Musikhögskolan i Örebro (ÖMH) varje vår. Det vänder sig i första hand till alla sångstudenter och sånglärare vid ÖMH men även till andra intresserade. Vi har haft besök av sånglärarna på Kulturskolan i Örebro och lärare och studerande vid Kävesta Folkhögskola. Denna gång hade vi också besök av sånglärarkolleger från Ingesund och Kumla. Detta referat bygger på samtal med fr.a. studenter och den feedback, som de givit.

Inbjudna föreläsare/gästlärare var operasångaren tillika sångpedagogen Olle Persson, Stockholm och skådespelaren Christian Zell, Norrköping. Båda besitter välgrundad kunskap och erfarenhet när det gäller arbete med ord och ton. Olle P. är frilansande sångare och pedagog och gestaltare av många operaroller, romans- och visprogram.Christian Z. Är skådespelare vid Östgötateatern och med frilansarbete som vis- och musikalsångare och gestaltare av TV-roller och ett oändligt antal texter av skilda slag. Gästernas gemensamma idé och syn på ord och ton nådde fram på ett inspirerande och tydligt sätt.

"Ett utmärkt val av föreläsare, då de hade förmåga att inspirera till det som är syftet med allt - att förmedla något"(student, lyssnare)

"Man fick verkligen klart för sig vad det hela går ut på!" (student, aktiv i M.C.)


Seminarium, ord och ton.

Dagen startade med ett seminarium, där Olle P. Och Christian Z. berättade hur de arbetar med text och musik. Vi fick ta del av deras arbete "på kammarn". Föredragningen illustrerades med levande exempel: Stenhammar och Frödings "Prins Aladin af lampan" och Taubes "Invitation till Guatemala".

1. Neutralt (förutsättningslöst) 2. Läsa snabbt 3 .Viska långsamt 4. "leva" sången , dvs. röra sig till texten/musiken. Förspelet i Stenhammars sång inbjuder till att skapa sig en bild av hur personen går, rör sig, känner sig osv. Så är det ofta med förspel, mellanspel och efterspel. Christian Z. berättade hur han byggt upp ett scenario runt Frödings Prins Aladin med utgångspunkt från Frödings brev, som finns samlade i en bok. Det handlar om hur Fröding satte in kontaktannonser och de svar han fick då från olika kvinnor. Spännande att lyssna på hur den processen kunde te sig!


Frågeställningar som kom upp:

Som eminent pianist och diskussionspartner agerade vår egen Mats Jansson, som är ackompanjatör, pianolärare och kurssamordnare för ensemblemusikerutbildningen klassisk inriktning på vår skola.

Han gjorde oss uppmärksam på att det är ett team som samarbetar i gestaltningen, i dessa exempel, diktaren - tonsättaren - sångaren och pianisten.


Runda Bordet

Efter en bensträckarpaus följde en Runda Bordet-presentation över temat elevinteraktion/publikinteraktion. Vad förenar? Vad skiljer?

Inbjudna presentatörer, våra två gäster, pianisten och en av sånglärarna gav sin bild över temat.

Här följer några citat:

Efter att ha raljerat en stund över begreppet interaktion kom slutsatsen fram:

Talarna instämde med varann och vi fick också ta del av en pianists tankar ang. interaktion mellan lärare - elev, artist - publik.

Lunchkonsert

Så följde en halvtimmes lunchkonsert där vi fick höra Mats Jansson som pianist tillsammans med Olle Persson framföra Spegeln av Jonas Forsell (text: Lars Forsell) och Hans Gefors´ sånger till Pär Lagerkvists texter Sånger om Glädje och tre sånger ur Schuberts Die schöne Müllerin. Christian Zell framförde livfullt fyra säregna och skojiga texter av den franske författaren Michaux, som fick vara med på bild vid flygeln och sången En tistel i rabatten (musik av George Brassens).

Detta blev ett storligen uppskattat inslag och exekutörerna tog oss med på en resa ned i bråddjupet och upp igen med hjälp av humor och glädje.

 

Master Class

Efter lunchpaus var det så dags för Masterclass, där många anmält sitt intresse för att få vara med. Åtta sångare fick dela på tiden tillsammans med Olle P. och Mats J.

Ribban lades högt redan från start då den första eleven sjöng ur Hugo Wolfs Spanisches Liederbuch: Herr, was trägt der Boden. Vidare fick vi höra Wolfs "Auf eine Wanderung", Brahms: Immer leiser wird mein Schlummer, Schuberts Ganymed, Schumanns Jemand och Widmung. Svenska språket fick till sist sitt uttryck i Sibelius´sånger Svarta rosor och Den första kyssen.

Häpnadsväckande mycket hände på den korta tid studenterna interagerade med både Olle P. och oss. Vi som lyssnade följde arbetet med nyfikenhet, lust och spänning!

"En fantastisk dag med musiken och upplevelsen av den i centrum! Jag fick massor av inspiration att jobba vidare på egen hand och ser fram emot liknande events!" (student, aktiv i M.C.)

"Ur kärnpunkten att förmedla något kunde Olle även ge tekniska tips och lösningar på sångtekniska problem. Man ville in i övningsrummet och prova!" (student, lyssnare)

Sammanfattning

Vi som arbetat med arrangemanget var mycket nöjda och glada och man måste framhålla att Olle Persson har en ovanlig förmåga att agera som både sångare och pedagog på en mycket hög yrkesmässig nivå, vilket är ovanligt.

Trötta och glada med en "smile- barometer" i toppläge kunde vi avslutningsvis konstatera att det hade verkligen varit action under dagen och det hände mycket både inuti oss och mellan (=inter) oss, i ord och ton en verklig interaktion!

Tack till alla medverkande lärare, artister och studenter och till RSK!

 

Sammanfattade gjorde

Berit Norberg

Karlstad den 3/6 2003

 

 

tillbaka till föregående sida

tillbaka till projektsammanfattningen

 

Iwa Sörenson 2003