Ny svensk sångtävling – Hjördis Schymberg Award

Hjördis Schymberg

Hjördis Schymberg

Tävlingen, som arrangeras av Hjördis Schymberg-stiftelsen är öppen för unga professionella operasångare eller studenter. Ålder 20–35 år.

1. Skicka in en inspelning av god kvalitet med två operaarior och en romans.

2. Semifinaler i Stockholm den 2–3 juni.

3. Final i Sundsvall den 27 oktober 2018. Nordiska Kammarorkestern medverkar.

Första pris är 50 000 kr, andra pris 25 000 kr och tredje pris 10 000 kr.

Ansökan som ska vara inne senast 9 mars finner du på  http://schymbergaward.se/schymberg-award-audition/

Läs vidare på hemsidan http://schymbergaward.se

Kontakt: Anders Olsson, anders.olsson@miun.se; +46 70 252 76 44

Ny styrelse vald på extra årsmöte

Laddad för att leda styrelsearbetet!

Laddad för att leda styrelsearbetet!

Fyra styrelseledamöter lämnade sina platser i dag, och nya valdes in.

Den nya styrelsen har följande utseende:

Bo Rosenkull, ordförande

Anette Stridh, vice ordförande

Helene Lux Dryselius, sekreterare, info@sstpf.se

Maria Wacht, kassör

Per Lagerberg

Helena Bowin

Suzie Öhlin

Helena Tydén

Förutom valet hade vi en paneldiskussion ledd av Jacqueline Delman med Charlotta Huldt, Helena Jonason och James Grossmith (ledare för Kungliga Operans kör). Och dagen avrundades med att Anette Stridh berättade minnen ur sin egen historia.

Årsmöte med gäster och kommande elevkonsert den 20 maj

Årsmötet ägde rum den 22 april på Stockholms Internationella Handelsskola, och gästades bl a av Kevin Smith, som gav masterclass med två studenter. Vi fick också möta författaren till boken Ingen oförarglig sångerska, Catarina Ericson-Roos, som berättade om bokens tillkomst och gav tillfälle till att köpa den. För den som inte var med på årsmötet finns det möjlighet att köpa den från  Carlsson Förlag.

Iwa Sörenson hoppade in med eftermiddagens sista inslag och talade under rubriken ”När Wagner kom till Sverige”.

Kevin Smith

Kevin Smith

Den 20 maj i Djurgårdskyrkan har förbundet vårens andra elevkonsert. Välkommen att anmäla dina elever och att njuta av konserten.