Ordet & Tonen

RSK slår ett slag för romanskonsten under tre år

BAKGRUND OCH SYFTE

I september 2000 anordnade Kungliga Musikaliska Akademien ett heldagsseminarium kring romanskonsten. Vid detta tillfälle lanserade RSK:s ordförande Anders Jansson tanken på ett projekt, kallat Ordet & Tonen. Det kunde realiseras ett år senare.

RSK, Kammarmusikförbundet har sedan drivit projektet Ordet & Tonen under tre år. Uppgiften har varit att slå ett slag för romansen, då romanskonsten sedan 20 år är på stark tillbakagång i landet.

Det slutliga målet är att inspirera arrangörer, i första hand RSK:s egna medlemsföreningar, att ordna flera romanskonserter. För att nå dit behövs inspiration till nya friska grepp bland artister, tonsättare, arrangörer, utbildningar, media…

ARBETSGRUPP

Efter den första tidens sonderingar, hösten 2001, sammankallades en arbetsgrupp:

EKONOMI

NÄTVERK

 

INLEDANDE ARBETE:

 

PROJEKTETS HUVUDDELAR

Lansering 2002, 2003 och 2004

Lanseringen av unga romansduor blev den första offentliga händelsen. Vi har åren 2002, 2003 och 2004 med hjälp av kompetenta jurymedlemmar kunnat arrangera auditions för att göra urval bland skickliga unga musiker. Tack vare intresse från och fruktbart samarbete med sex av våra största kammarmusikfestivaler har vi kunnat presentera de unga vinnande duorna, coachade av bl a Dorothy Irving, för en kräsen publik. De sex festivaler som vi samarbetat med är

Lansering 2002

Lansering 2003

Nivån vid audition var så hög, och så många festivaler ville deltaga att två unga romansduor utsågs.

Lansering 2004

17 unga romansduor från Malmö till Piteå hade anmält intresse för audition. Nivån var mycket hög och två par utsågs.

Dessa tio unga artister har verkligen något på hjärtat! Ett antal programförslag med musik för den kammarmusikaliska duon sång / piano har i oktober 2004 distribuerats till RSK's 145 medlemsföreningar samt till ytterligare arrangörer, såsom Länsmusiken.


ROMANSSEMINARIER

 

Romansseminarium 1, 16 november 2002

Romansseminarium 2, 12 april 2003

Romansdag, 7 maj 2003

Romansseminarium 3, 18-19 oktober 2003

Romansseminarium 4, 9 oktober 2004

Romansseminarium 5, 20 november 2004,

Romansmaraton - en festdag kring ord och ton

 

Romansmaraton, 13 mars 2004

på Nybrokajen 11 i Stockholm från kl 10- ca 23 ute på Trappan mot Kajen, i Stora Salen, Foajé Oscar II och Trapphuset blev en hejdundrande romansfest.

Avsikten var

Omkring 100 medverkande sångare, pianister och andra instrumentalister, tonsättare, skådespelare, pedagoger bjöd på sig själva vid korta konserter, romanser à la carte, romanser på stående fot, striptease-romanser, diktläsning, Video Art, allsångs-interpretation.

En uppsluppen dag på fullt allvar som blev en glädjefylld demonstration av hur älskad romansen är och vad den tål av exponering och nya grepp.


Hemsidor

 

RSK:s övriga satsningar på sång / instrument

 SLUTSATSER

 Under Kammarmusikveckan Hör upp i november 2004 kom såväl Ordet & Tonen som andra fram till att det inte fanns någon egentlig "kris" inom själva kammarmusiken eller romanskonsten. Intresset och gensvaret bland sångare, instrumentalister, tonsättare, skådespelare, barn och unga är över förväntan! Krisen består i förutfattade meningar och fördomar utanför själva musiken. Detta är viktiga uppgifter att ta itu med:

LÅNGSIKTIGA EFFEKTER

 FRAMTIDSPLANER OCH VISIONER

 

"Man kan aldrig få nog av romanser!!!"

 

Uppsala den 15 januari 2005

 Margareta Jonth

vice ordförande i RSK

projektledare Ordet & Tonen

margareta.jonth@delta.telenordia.se


tillbaka till "Ordet&Tonen"

Pdf - filer för utskrift:

sid.1, sid.2, sid.3, sid.4

Iwa sörenson 2005