Svensk-Finsk Samklang

 

Romansseminarium 4 - med efterföljande konsert

Lördagen den 9 oktober 2004 Nybrokajen 11, lokal Oscar II

Moderator: Ingela Agardh

 

  • Kl. 10.30 Fm kaffe - samling
  • Kl. 11.00 Gustav Djupsjöbacka och Dorothy Irving samtalar.
  • Utbildningsfrågor, skillnader och likheter mellan Sverige och Finland. Attityder till romanssång och klassisk musik i våra respektive länder
  • Kl . 11.45 Matti Hirvonen och Gustav Djupsjöbacka. Svensk och finsk romanssång - vad skiljer och vad förenar ?
  • Interpretation Gustav Djupsjöbacka och Karin Ingebäck.

 

Kl. 12.45-13.00 Paus

  • Kl. 13.00 Video från Romansmaraton
  • Kl. 13.15 Gustav Djupsjöbacka, Dorothy Irving m.fl. Diskussion Hur utveckla romansen ? - Hur går Sverige vidare efter Romansmaraton? Vad gör man i Finland? Hur utvecklas och utökas samarbetet mellan Sverige och Finland.

 

Kl.14.15 Smörgås, öl genom Myntkrogen

Seminarieavgift 100:- ( exkl. förtäring)

Anmälan till : svensk-finsk-samklang@home.se eller telefon 08-159076


 Kl 15.00

  • Konsert i Stora salen med Jaakko Ryhänen och Janne Hovi, Gabriel Suovanen och Matti Hirvonen, Ulrika Mjörndal och Samuel Skönberg

Entré 150 kr

Biljetter säljs genom Rikskonserter vardagar kl.12.00 - 17.00 samt 2 timmar före konsert på Nybrokajen 11.

Även hos BiljettDirekt Ticnet tel. 077-170 70 70.

( försäljning börjar 1 månad före konserten)

tillbaka till föregående sida

tillbaka till projektsammanfattningen

 

Iwa Sörenson 2004