Romansseminarium

med

Ordet & Tonen

16 november 2002, Nybrokajen, Stockholm


 

I samband med Riksförbundet Sveriges Kammarmusikarrangörer's regionombudsmöte 16-17 november 2002, arrangerade arbetsgruppen för Ordet & Tonen ett seminarium om romanskonstens situation på Nybrokajen 11 i Stockholm, med ett 90-tal deltagare.

 

 

 

 

 


Kort sagt! / Sagt och tyckt!

 

Att lyfta fram den kammarmusikaliska duon, sångare/pianist - en fråga om status! (Margareta Jonth)

Vi får inte låta det här tillfället passera när ett helt Riksförbund med arrangörer bett oss! Vi måste vara spännande! Den stora enkelheten som inkluderar 100% av en själv. (Dorothy Irving)

Studier i litteratur! Deklamation! Analys! - det i samtiden underförstådda: "handlar Die Forelle om en fisk eller revolution?" (Tomas Löndahl)

Var ska de unga bli så här spännande och duktiga och ändå försörja sig? (Madeleine Uggla)

Vi på radion brinner också för romanskonsten och tror inte på dess snara död!... Konstmusiken är f.n. inte "politiskt korrekt" dvs pengar styrs åt andra håll. (Tomas Löndahl)

Slå ett slag för nynnandet! - Bort med prestationskrav! Det lilla är fröet till det stora! (Lena Hoel)

För ett samtal med publiken! (Solveig Faringer)

Samtidigt som vi pratar om att nå en ny publik och hitta nya former vill vi hålla fast vid just det som är stötestenen hos en allmän publik nämligen originalspråken! Översätt! (Matti Hirvonen)

Stråkkvartett är ett språk medan romansen är två språk. Problem när texterna är otidsenliga. (Anders Andersson)

Min största romansupplevelse? - När min far satt vid pianot och spelade och sjöng ur Frauenliebe und Leben och fyra pubertetsynglinggar nynnade till! (Bo Ursing)

I t.ex. Charles Ives sånger är det nödvändigt med originalspråket! (Dorothy Irving)

Det finns ett sug efter det intima, koncentrerade formatet, vilket tagit sig uttryck t.ex. i "Poetry Slam"-rörelsen (Margareta Jonth)

Bra att sångare pratar. Pratar man kliver man ner från podiet (Christina Öqvist)

Vi i publiken är beroende av varandra. Ta med släkt och vänner till konserter! (Madeleine Uggla)

Samarbeta med litteraturvetenskapen! (Anders Olsson, Mitthögskolan)

Tänk på paketering och marknadsföring! (Gunnar Klum)

"Man måste vara sin egen eldvakt" - man måste fylla på själv. (Berit Norberg citerar Lena Endre)

Vi siktar på 2006 som ett Romansens / Vokalkonstens år! (hälsar RSK-ordföranden Anders Jansson)

 

©Margareta Jonth 2002

tillbaka till "Ordet&Tonen"
tillbaka till projektsammanfattningen

Iwa Sörenson 2002