VoTS - Voice Teachers of Sweden

Svenska sång- och talpedagogförbundet

Välkommen till Svenska Sång - och Talpedagogförbundet, ett forum för dig som arbetar med sång och tal.

Ta del av SSTPF's studiedagar, elevkonserter, rabatter och nätverk!

Elevkonsert i Sofia kyrka 2021 den 25 september kl. 16.00

Vilken fin konsert det blev, fantastiskt duktiga elever som sjöng i olika genrer.

Stort tack till alla härliga sångare, pedagoger och duktiga ackompanjatörer för en fin konsert!

Sångare

Lise Stenberg - mezzosopran, Linda Wetterberg - sopran, Siri Krosness - sopran, Jakob Ingvarsson - tenor, Carina Illner - sopran, Qaryn Eng - sopran, Felix Briandt - tenor, Emma Oldin Lazaroff -mezzosopran, Andreas Modig - baryton

Pianister

Michelle Öhman, Mikael Fahlstedt , Bengt Nordfors

Gitarrist

Melker Edenroth

Och till slut - stort tack till Jeremy Carpenter och Eva Westerberg som arrangerat konserten och var konsertvärdar!
Elevkonsert!! ....... Äntligen!!!!


Inbjudan till Elevkonsert i Sofia kyrka

25 september kl. 16.00!

Det finns fortfarande plats för några fler elever!

Anmälan skickas till:

Eva Westerberg via mejl, evasangtema@gmail.com

och Jeremy Carpenter, jeremycarpenter@hotmail.com

De vill ha både elevens och lärarens namn .


Först till kvarn gäller!Stipendium


Svenska sång- och talpedagogförbundet har glädjen att meddela att tre mindre sångstipendier ur Inez Köhlers stipendiefond kommer att delas ut hösten 2021.


För att söka stipendiet ska sångaren vara elev till en sångpedagog ansluten till Svenska sång- och talpedagogförbundet och sjungit för honom eller henne under minst ett år. Denna sökande får inte vara student eller tidigare student vid musikhögskola eller operahögskola.


Anmälan senast 1 juli

I anmälan ska namn, ålder och antal studieår framgå. Vidare vilken pedagog eleven arbetar med och en motivering till varför den sökande bör komma ifråga för stipendium. Om rådande omständigheter tillåter kommer provsjungningar att hållas i början av höstterminen; i annat fall kan stipendierna delas ut med den skriftliga ansökan som underlag eller eventuellt genom senare inskickade inspelningar. De sökande kommer att informeras om vad som gäller efter sista anmälningsdatum.

Ansökan ställs till: info.sstpf@gmail.com


Karin Reveny och Johan Sundberg
Boris Kleiber
Boris Kleiber

9 maj kl 13 - 16

Dagmar Gustafsons elever i samarbete med Röstforum bjuder in alla intresserade till en spännande eftermiddag på temat

"Sångarhjärnan och vibratot"

Sångarhjärnan och vibratot.pdf

Varmt välkomna till SSTPF's

DIGITALA STUDIEDAG OCH ÅRSMÖTE 2021

den 17 april kl 10.00-15.00Denna gång har vi glädjen att genomföra dagen i samarbete med vår norska motsvarighet - norsk stemmepedagogisk forum!


Program


9.45 Zoomlänken öppnas.

10.00 Kort presentation av de olika förbunden.

10.10 Att läka trasiga tonårsröster föreläsning av logopederna Camilla Romedahl och Anna Eiding.

11.00 Stemmen på insidan Hilde Haraldsen Sveen, lektor på Griegakademien i Bergen, berättar om sin pågående forskning – ett samarbete mellan studenter på Griegakademien och Haukeland Sykehus.

12.00 Att vara Loa Falkman – ett samtal med hovsångaren och skådespelaren Loa Falkman.

13.00 Lunch

14.00 Årsmöte – endast för SSTPFs medlemmar.


Varmt välkomna till en inspirerande dag!

Bo Rosenkull, ordförande


Anmälan senast den 15 april sker till info.sstpf@gmail.com därigenom fås sedan den aktuella zoomlänken till studiedagen och mötet!

Studiedagen är gratis för medlemmar, icke-medlemmar kan anmäla sig för en kostnad av 150 kr, via Swish.


Årsberättelse, verksamhetsplan och resultats- och balansräkning kommer att sändas ut efter påskhelgen.


Loa Falkman
Camilla Romedahl
Anna Eidin
Hilde Haraladsen Sveen

NYTT PÅ HEMSIDAN - Under fliken "PODDAR" kan du lyssna på intressanta saker om sång, röst och musik!

Världsröstdagen 2021 - som Zoom-evenemang - 16 april

Världsröstdagen 2021 – som Zoom-evenemang

En lika intressant som bildande afton kring rösten blir det fredagen den 16 april 2021. Precis som föregående år blir det ett evenemang där alla kan delta – via Zoom.

Temat är Rösten och Rummet. En rad meriterade föredragshållare kommer att ge sin vinkel på detta tema.

Planerade programinslag

Det blir till exempel Att sjunga i olika rum, Vad hör man av sin egen röst?, Hur reagerar överansträngda stämband?, Lärarens röst – effekter på lyssnande och lärande, Sus och brus i förskolan, Akustik i bra och dåliga rum, Erfarenheter från stor scen och inspelningsstudio.

Medverkande är bl a sångaren Olle Persson, professorn i musikakustik Sten Ternström, professorn i foniatri Stellan Hertegård, professorn i logopedi Viveka Lyberg-Åhlander, docenten i logopedi Anita McAllister, rumsakustikern Jonas Kristensson, samt skådespelarna Julia Dufvenius och Stina Ekblad.

Världsröstdagen den 16 april

Seminariet genomförs på World Voice Day/Världsröstdagen den 16 april kl 18.30– 21.30.

Länk till evenemanget kommer att meddelas i god tid på Världsröstdagens webbplats: https://wvd.forts.se/ och på Världsröstdagens Facebook-sida

Du kan följa seminariet helt kostnadsfritt.EVTA bjuder in till Online SOVT 'Singposium' - April 11, 2021

Jan 4, 2021

SOVT (Semi Occluded Vocal Tract) exercises – where the mouth is partially closed – have been an essential part of vocal training and rehabilitation for some years. Find out more at the 'Singposium' organized by AOTOS!

AOTOS UK is delighted to invite three of the leading figures in this field from across Europe to demonstrate some of the latest techniques and findings working with singers. Oren Boder (UK), Dr Filipa Lã (Portugal/Madrid) and Dr Ilter Denizoglu (Turkey) will each give a presentation followed by a Round Table and open Q&A for attendees – hosted by Dr Susan Yarnall Monks (President of EVTA) and Heidi Pegler (AOTOS Past Chair). Come and find out more and have the opportunity to ask questions during this informative afternoon.

More information and registration here. Mer information och registrering here.
Här kommer en hälsning från professor Lena Hellström-Färnlöf!

"Vill så gärna slå ett slag för Musik- och operahögskolan vid Mälardalens högskolas tre olika sångutbildningar!"

Anmälan senast 15 januari:

https://www.mdh.se/utbildning/omraden/musik-och-opera

Tre olika utbildningar inom sång och opera!

Vi har ett kandidat program med inriktning sång, en tvåårig operautbildning och en halvfartsutbildning inriktning sång (här går mest professionella sångare som t.ex. Rebecca Hellbom – årets Wagnerpris vinnare i Göteborg).

Läsåret 20/21 går 18 sångare på MOMDH. Lokaler på Västerås slott, 50 minuters tåg från Stockholm. Huvudlärare är Bengt-Åke Lundin, Magnus Svensson, Patrik Sörling och Lena Hellström-Färnlöf.

Till vänster finns en kort film med lite klipp då några sångare sjunger från de tre olika utbildningarna och en kort version av Mozarts kvinnor som spelades in i juni på Västmanlands teater (och sedan även på Confidencen!!) med operastudenterna:

Anmälan senast den 15 jan:

https://www.mdh.se/utbildning/omraden/musik-och-opera

EVTA ger stöd och tips om distansundervisning och vidareutbildning

Nedan finns några intressanta förslag, läs mer på EVTAS's hemsida: https://www.evta.eu/

EVTA Zoom Panel 2: Equipment for Online Teaching......

On November 20 the EVTA councillors and a couple of guests met on Zoom with Filipa Lã and Mauro Fiuza from APVoz (Portugal) to talk about technologies that can be used for online teaching and to discuss most recent approaches and advancements in adapting to these challenging times. Here you can see the recording and access the presentation slides.


Intresserad av vidareutbildning?

National Distance Education University UNED in Spain

If you are keen to find out more, Filipa and her colleagues (including Johan Sundberg, Brian P. Gill and others) are offering a course at the National Distance Education University UNED in Spain!

Take a look here:

https://formacionpermanente.uned.es/tp.../idactividad/11711


Barns sång – ett nationellt upprop

Musikens roll i skolans undervisning har i det närmaste försvunnit och det finns en stor oro över att barn inte längre får tillgång till sin röst. Kungl. Musikaliska akademien har därför påbörjat ett förstudie till det som har ambitionen att bli ett stort, nationellt omfattande projekt, där sångens plats åter blir självklar i förskola och skola.

Vi är många som delar en oro över att barn inte längre får tillgång till sin röst och att musikens roll i läroplaner och undervisning i det närmaste försvunnit. Engagemanget i problematiken är stort och många initiativ tagits. Projekt pågår både bland regionala institutioner, i kulturskolor, bland kyrkomusiker och pedagoger. Ännu fler finns på idéstadiet.

Kungl. Musikaliska akademien, vars syfte är att främja svenskt musikliv, har påbörjat ett förstudie till det som har ambitionen att bli ett stort, nationellt omfattande projekt, där sångens plats åter blir självklar i förskola och skola. Bland förebilderna finns den brittiska satsningen ”Sing-up” https://www.singup.org. Projektet presenterades i samband med Riksting för västerländsk konstmusik i april och gensvaret har varit mycket positivt.

Ett nationellt projekt, för vilken akademien nu söker medel från stiftelser och fonder, däribland Allmänna Arvsfonden, behöver mängder av kompetens i form av pedagoger och ambassadörer. Vi är många som behöver hjälpas åt och akademien har därför engagerat projektledare Ulrika Lind som just nu arbetar med att kartlägga de projekt som pågår, vars erfarenheter och resultat kan stärka underlaget i det material som, förutom att presenteras i ansökan, både politik och tjänstemän kommer att få del utav. Akademien har redan idag en pågående dialog med utbildnings- och kulturdepartement, SKL med flera i ämnet avgörande instanser.

Samtidigt arbetar David Johnson, doktorand i musikpedagogik vid Lunds Universitet, på akademiens uppdrag med ett pilotprojekt som ger forskningens svar på ökad närvaro av sång och gehörsträning i förskolan och lågstadiet. Resultatet från en engelsk studie visar att det även finns ett samband mellan deltagarnas sångkompetens och deras självkänsla, välmående och sociala samhörighet.

Vårt mål är alltså att skapa en landsomfattande rörelse där barn från förskolan och uppåt, får tillgång till sin röst och vi hoppas att ni vill vara del av detta med er kompetens, erfarenhet och övertygelse. Ämnet kommer att vara en central punkt när Sveriges Körledare möts i Lund i oktober, liksom vid Musik i Syd Utvecklingscentrums nationella konferens i Kristianstad i november.

Ulrika Lind är vår projektledare, samordnare och strateg som kommer att föra arbetet framåt.

Ni som nås av detta och har tankar, idéer och pågående projekt, vänligen kontakta Ulrika, epost@ulrikalind.com

Tillsammans kan vi åter göra Sverige till ett sjungande land!

Susanne Rydén, Preses

Fredrik Wetterqvist, Ständig sekreterare

Obs!

Årsmötet 2020

lördag den 7 november

genomförs endast via zoom

pga ändrade Covid 19- restriktioner

Varmt välkomna!

Inbjudan till internationell sångtävling!

Dear Sir or Madam,

On Sunday 1st of November 2020, we are opening applications for the IMMCC 2020 Online Singing Competition in cooperation with the SNG Opera Maribor, Slovenia.

In these difficult times, the competition is a friendly invitation to singers and their teachers to experience a little bit of normality and hopefully, receive some motivation to carry on singing and striving for excellence.

We have already published technical rules on how to record recordings on our IMMCC website. You can view them by CLICKING THIS LINK.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us.

DO NOT FORGET! Applications will be open until Sunday 15 November 2020 (23:59).

Please share the news about the competition with anyone who might be interested!

The IMMCC Online Singing Competition 2020 Team

Aleš Marčič, director


IMMCC - International Music MasterClass and Competition MariborAnton Martin Slomšek InstituteVrbanska c. 30SI-2000 Maribor, Sloveniawww.immcc.si+386 59 092 401

Obs!

Årsmötet 2020

lördag den 7 november

genomförs endast via zoom

pga ändrade Covid 19- restriktioner

Varmt välkomna!

PROGRAM

Årsmöte och studiedag lördag 7 november 2020


Obs! Dagen börjar för alla deltagare via zoom kl 10.00!

(På KMH öppnar vi dörrarna kl. 9.30 för kaffe och hembakat och för zoomdeltagare börjar dagen kl. 10.00.)
Det blir en halvdag denna gång – att sitta i möte framför datorn längre brukar vara rätt tröttsamt.
Kl. 10.00- 11.00 kommer Ann-Sofie Paulander och talar om mental träning och scenskräck. Ann-Sofie är lektor i musikterapi på KMH och disputerade 2011 med avhandlingen Meningen med att gå i musikterapi – en fenomenologisk studie om deltagares upplevelser.


Kl. 11.20 -12.20 blir det ett artistporträtt av sångerskan Hillevi Martinpelto. Hillevi debuterade i rollen som Madame Butterfly på Kungliga Operan och har därefter haft en stor sångarkarriär som tagit henne till operascener och konserthus i Los Angeles, Chicago, Paris, Berlin, Tokyo och Hongkong bland annat. Hillevi blev utnämnd till hovsångerska 2006 och är också medlem i Kungliga Musikaliska Akademien. Isamtal med Anette Stridh berättar Hillevi om sitt sångarliv och vi får ta del av flera av hennes många inspelningar.
Kl. 12.20 Lunch (lunch-macka)
Kl. 13.15 – 14.30 Årsmöte
Denna gång bjuder vi på allt, det vill säga programinnehåll, fika och lätt lunch.
Hoppas vi ses!


Ann-Sofie Paulandermental träning och scenskräck
Hillevi Martinpeltoartistporträtt
Hej alla medlemmar,
Det har äntligen blivit dags för årsmöte med tillhörande studiedag.

Obs! Årsmötet sker endast via zoom. Länken skickas till alla som anmäler sig!


I år har vi i styrelsen beslutat att man kan delta antingen livs levande på Kungl. Musikhögskolan (KMH) eller om man hellre önskar, på zoom (en länk skickas ut till dem som anmäler sig).
På grund av stränga restriktioner kring smittspridning kan endast 21 personer delta på plats, så först till kvarn gäller för att kunna deltaga på KMH.
Och inte blir det heller två dagar som tidigare utlovats då flera aktiviteter på grund av upphovsrättsliga skäl eller begränsat antal personer i lokaler omöjliggör detta. Så förhoppningsvis en liten men naggande god variant denna gång!

Anmälan görs på info@sstpf.se eller sms till telefon 0739-862851. Vänligen skriv namn och eventuella allergier eller andra specialönskemål om kost.


VARMT VÄLKOMNA!

Årsmöte 2020 med studiedag planerat till

lördagen den 7 nov!Årets årsmöte med studiedag måste tyvärr anpassas efter covid-19. På musikhögskolan begränsas antalet deltagare till 20 personer, inklusive styrelsemedlemmar och föredragshållare.

För alla övriga som önskar kommer det att finnas en möjlighet att deltaga via Zoom.

Anmälan görs på info@sstpf.se eller sms till telefon 0739-862851. Vänligen skriv namn och eventuella allergier eller andra specialönskemål om kost.

Mer info om det planerade - och mycket intressanta programmet - kommer! :)

Vi hoppas på en superdag och trevlig samvaro trots allt!

Varmt välkomna!

EVTA nyheter


Vår egen styrelseordförande Bo Rosenkull har blivit invald i EVTA's styrelse! Stort grattis Bo!

Läs mer via länken nedan!

https://www.evta-online.eu/new-executive-board-elected

Nästa ICVT

är planerat till

3-6 augusti 2022

i Wien, Österike!

Läs mer här:

https://www.evta-online.eu/events/10th-icvt-2022
EUROVOX 2020 – Launched on 1 January 2020

Dear EVTA Member, We are very excited to be hosting Eurovox 2020 from 24-26 July in Edinburgh, Scotland and welcoming many voice teachers and vocal professionals from across Europe and the globe.

Titled ‘Let all the world in ev’ry corner sing’, a large programme of events has taken shape under the AOTOS Chairmanship of Heidi Pegler and alongside the EVTA committee.

Why should you come to Eurovox 2020?


  • the opportunity to hear such a wide variety of experts in their field

  • the chance to meet other professionals

  • see the latest in research and be inspired

  • hear Roderick Williams OBE live in recital (and others too)

  • join us for a Scottish supper and dance – Cèilidh - with our Royal Family’s favourite live band

  • visit the wonderful city of Edinburgh in beautiful Scotland

We hope you will bring along a voice teacher friend who isn't a member of EVTA and tell them all about it. We need to spread the word! Save the date, rearrange your holiday, don’t miss it!

Price:

£120 (until 1 May 2020)

£160 (after 1 May 2020)

Student:

£70 (until 1 May 2020)

£100 (after 1 May 2020)

Booking opens 1 January 2020 click here

We look forward to welcoming you to Edinburgh in 2020

Heidi Pegler (Chairman AOTOS) and Susan Yarnall-Monks (President EVTA)Anmälan till Musik- och operahögskolan vid Mälardalens högskola är öppen fram till den 15 januari 2020!

På Musik- och operahögskolan vid Mälardalens högskola finns både det 3-åriga konstnärliga kammarmusikprogrammet med inriktningarna: sång, klaver, stråk och blås och den 2-åriga kammaropera-utbildningen.

Här kan du läsa mer! www.mdh.se/utbildning/omraden/musik-och-opera

Varmt välkomna till SSTPF's elevkonsert på Sjöstadskapellet.

Hitta till Sjöstadskapellet!

Tisdagen den 5 mars kl 18.00 bjöd Kungl. Musikaliska akademien in till...

... en kväll med fokus på den svenska romanssångens historia. Från Joseph Martin Kraus till Josef Eriksson och Hugo Alfvén på Konserthuset, Grünewaldsalen. Musik och samtal utifrån nya boken ”På sångens vägnar” av Lennart Hedwall.
"Den hyllade pianisten, tillika konstnärlige ledaren för Konserthusets egen romansserie, Magnus Svensson samtalar med professorn Sven Kristersson, sångerskan Iwa Sörenson och sångerskan Elin Rombo som dessutom bjuder på en rad musikaliska exempel ur historien."