Konserter

Nästa elevkonsert!!

Förhoppningsvis blir det en elevkonsert våren 2021 i ett samarrangemang med Sjöstadskapellet!

Inställd på grund av Covid 19!

Elevkonsert den 3 maj 2020 på Sjöstadskapellet

Nästa elevkonsert blir som förra våren på Sjöstadskapellet

Mer information kommer! :)

Elevkonsert den 5 maj 2019 på Sjöstadskapellet