Antonín Dvořáks Psaltarpsalmer
Sstpf är så glada att kunna erbjuda våra medlemmar att gratis ladda ned Antonín Dvořáks Psaltarpsalmer med sångtexter skrivna av Anna-Stina Thorssell Ahlm. 

Nedan finns:

Titelblad Dvořáks Psaltarpsalmer.pdf
Förord Antonín Dvořáks Bibliska sånger.pdf

Förord

Förslag till musikgudstjänst.pdf

Förslag till Musikgudstjänst

Anna-Stinas tankar.pdf

Anna-Stina Thorssell Ahlms tankar om sångtexterna

Avslutning I nya världen.pdf

I nya världen

Litteraturlista .pdf

Litteraturlista

I 1. Lova Herren alla himlens änglar.pdf

Lova Herren alla himlens änglar

I 2. Sjung nu till Herrens ära.pdf

Sjung nu till Herrens ära

II 3. Moln och töcken omsluter honom.pdf

Moln och töcken omsluter honom

II 4. Du som är mitt skydd och min sköld.pdf

Du som är mitt skydd och min sköld

III 5. Vänd dig till mig.pdf

Vänd dig till mig

III 6. Lyssna Gud! Hör när jag ber.pdf

Lyssna Gud! Hör min bön

III 7. Jag ser mot bergen.pdf

Jag ser mot bergen

IV 8. Tårarna rann i strömmar.pdf

Tårarna rann i strömmar

IV 9. Hör min bön Gud.pdf

Hör min bön Gud

IV 10. Som hjorten längtar efter vatten.pdf

Som hjorten längtar efter vatten

V 11. Herren är min herde.pdf

Herren är min herde

V 12. Bara hos Gud.pdf

Bara hos Gud

V 13. Stilla som ett barn.pdf

Stilla som ett barn

VI 14. Jag vill sjunga till din ära.pdf

Jag vill sjung till din ära

VI 15. Herre, du känner mig.pdf

Herre, du känner mig