Historik

Vår historia
Svensk sång- och talträning har gamla anor, och är samtidigt ytterst livaktig i nutid.

I dagens utbildningssamhälle finns möjlighet att förkovra sig i tal och sång oavsett ålder och tidigare erfarenhet.

Kyrkor, studieförbund, folkhögskolor och högskolor är alla viktiga som förmedlare av kunskap. De pedagoger som arbetar med tal och sång grundlägger med sitt arbete både det svenska körundret, exporten av popsångare och den höga standarden på våra operasångare.

Det finns idag ett stort intresse för rösten, och för hur man utvecklar sång och tal. SSTPF är en naturlig mötesplats och ett forum för diskussion om pedagogiska frågor.

Förbundet bildades i januari 1933 och är idag ett av världens äldsta sångpedagog förbund. Vi har i dag c:a 100 medlemmar över hela landet.

Förbundets syfte är att främja och utveckla sång-och talkonsten, verka för medlemmarnas kvalitetsansvar, främja kontakten mellan medlemmarna och medverka till medlemmarnas fortbildning.

Förbundet har representanter i den internationella organisationen EVTA (European Voice Teachers Association).och är medlem i Christina Nilsson Sällskapet, World Voice.

I mars 1998 bildades den första regionala avdelningen av förbundet, Region Stockholm. Vid årsstämman 2002 i Ljungskile beslöts att tills vidare lägga ner den regionala verksamheten.

På slutet av 90-talet ökades samarbetet med Svenska Röstpedagogers Förbund, SRF och år 2000 slogs förbunden samman. Det svenska ursprungliga namnet Svenska Sång- och Talpedagogförbundet behölls och även engelska Voice Teachers of Sweden, översättningen för SRF.

Under 2000-talet hölls årsmöten ute i landet bl.a. Ljungskile, Hjo, Örebro samt i Stockholm. För att kunna ordna pedagogiska dagar inom EVTA söktes bidrag från EU och det erhölls lagom till vårt 75-årsjubileum.

Till jubileet 2008 ordnades en gedigen sammankomst under fem dagar på Lidingö Hotell & Utbildningscentrum med undervisning, masterclass, föredrag, fest med historisk pjäs.

På våren 2008 ordnade FINATS, Finlands förbundkurshelg i Mariehamn på Åland, där vi även medverkade och hade möte med EVTAs ordförande.

År 2009 ägde ICVTs kongress rum i Paris och i samarbete med EVTA. Även från Sverige kom föreläsare bl.a. Juvas Marianne Liljas, som föreläste om David Björling, far till Jussi.

2012 beslöt vi att anordna egna, nordiska, pedagogdagar, där vi inbjöd våra egna medlemmar komma och berätta om arbete eller studier. Den första, Nordisk Pedagogvecka i Sång och Tal, ägde rum på Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping 6-11 augusti, med fullödigt program med kunniga entusiastiska pedagoger från hela landet.

Vid alla ICVT-kongresser (International Congress of Voice Teachers) har det funnits svenska deltagare, pedagoger, föreläsare och forskare. Vi har tillfrågats flera gånger om att vara värd för en kongress och i Brisbane 2013 hade vi en presentation som gjorde att vi tog hem värdskapet för kongressen 2017.

2014 hade vi vår andra nordiska pedagogvecka i Vadstena och då gästades vi även av ICVT- och NATS representanterna inför kommande världskongressen i Stockholm.

Vid EVTAmötena rapporterades planeringarna och 2016 besöktes Chicago och NATS mötesdagar med presentation och inbjudan till kongressen i Stockholm 2-6 augusti 2017, ICVT 2017 -The Future of Singing. Tradition and Science in Harmony.

Kongressen i Stockholm blev lyckad och vi fick fint betyg bla. från NATS ”fabolous”.

Genom åren har förbundet haft ett årsmöte och två studiedagar per år. På senare tid har SSTPF hållit till på KMH i Stockholm.

Elevkonserter har skett genom åren oftast under både vår och höst, tex i kyrkor som Sofia kyrka, Djurgårdskyrkan och numera också i Sjöstadskapellet.

Även stipendier i sång och tal har utdelats efter hållna tävlingar som tex på 80-90-talen, under Ingrid Schmidts ordförandeskap och med stöd av British Council.

Uttagningar har också skett digitalt till EVTA och deras "Young Professional Singers”. De uttagna medverkar sedan med andra stipendiater från andra länder vid masterclass vid på EVTA/ICVTs kongress och får då även en egen konsertkväll.

Slutligen har förbundet målet att att även i fortsättningen värna om intresset för sång och tal i en föränderlig värld.