Hedersmedlemmar

Ann-Christine Wilund


Jaqueline Delman Aler

Jaqueline Delman var vårt förbunds ordförande åren 1993-95 och därefter dess sekreterare under många år, en tid som hon fyllde med stort engagemang och energi.

Hennes mångåriga karriär som sångerska ledde vidare till hennes pedagogiska gärning med privatlektioner, kurser, master classes, workshops och mycket mer, både i Sverige och utomlands.

Jacqueline var under 1950- till 70-talen en av Storbritanniens mest kända opera-, romans- och oratoriesångerskor. Giftermål med en svensk man och heltidsengagemang som solist vid Kungliga Operan i Stockholm, förde henne till Sverige 1960, där hon sedan dess har haft sitt hem.

Johan Sundberg

Johan Sundberg studerade musikvetenskap vid Uppsala universitet och blev filosofie doktor där 1966.

Hans huvudsakliga forskning har handlat om rösten i tal och sång och om teorin bakom musikalisk interpretation.

1979 blev han professor i musikakustik vid KTH (Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm) där han under 30 år ledde forskningen i musikakustik.

Johan är ledamot av Kungliga Musikaliska Akademin och hedersdoktor vid York University, National and Kapodistrian University of Athens, och Université de Liège.

Vi är många röstintresserade som har fått en djupare insikt om rösten tack vare Johans kunniga, inspirerande och roliga föredrag, hans kurser och inte minst, fackbokklassikern "Röstlära".

Han har också själv praktisk erfarenhet av sång och efter mångårig sångundervisning av Dagmar Gustafsons framträdde han på sin femtio-årsdag med vad han kallade Sistaminutendebuten med en romansafton i Musikaliska Akademiens Stora Sal.Carl-Johan Nygren