Hedersmedlemmar

Barbro Marklund

Barbro Marklund, mezzosopran, är en av Skandinaviens mest eftertraktade och erfarna sångpedagoger. Hon var i nästan 30 år professor vid Norges musikkhøgskole i Oslo, numera professor emeritius. Efter avsked med Norge och flyttning till Nacka hösten 2022 har hon startat sin privatstudio för avancerade solister, Barbro’s Vocal Studio där sångare från olika länder söker hennes tekniska råd, vägledning och gedigna repertoarkännedom.

I 2006 blev hon utnämnd till hedersprofessor vid Latvian Academy of Music i Riga, och var från 2007  anställd under tre år som sångpedagog vid Nationaloperan i Riga för en del av deras mest erkända solister samt har regelbundet engagerats som sångpedagog vid operorna i Vilnius och Klaipeda i Litauen.  2022 blev hon utsedd till Hedersmedlem både i SSTPF, Svenska Sång- och Talpedagogförbundet, och till NSPF, Norsk Stemmepedagogisk Forums. 

Barbro Marklund frilansade aktivt till 65 års ålder, och har gett konserter och master classes i fem världsdelar. Hon är fortfarande aktiv som gästprofessor, jurymedlem i tävlingar, föredragshållare, ledare av master classes och medverkar aktivt i världskongresser såsom ICVT, ISME samt EVTA.

Hennes bokserie för olika röstlägen, ”Arias for Young Voices”, med auditionarior för unga solister, utgive av Gehrmans förlag, har väckt stort erkännande i många delar av världen. 

Om SSTPFs sångpedagoger vill ha hjälp med uttal i nynorska eller bokmål, är det bara att ringa.

Iwa Sörenson von Gertten

Iwa Sörenson von Gertten är utbildad i Göteborg vid Musikhögskolan och Statens Scenskola till kyrkomusiker, sångpedagog och senare operasångerska.

Den pedagogiska banan inleddes redan 1971 vid Hvitfeldtska Gymnasiet och fanns med under sångkarriären som tog sin början 1977 på Malmö Opera, dåvarande Malmö Stadsteater. Under operakarriären vid Kungliga Operan fram till 2001 sjöng hon ett 50-tal roller i sammantaget ett tusental föreställningar. Vid sidan av detta var hon under många år en flitig konsertsångerska och har spelat in ett antal fonogram. Efter pensionen från Operan vidtog undervisning på KMH och Uppsala Universitet, där man gav kurser i interpretation fram till 2010. 

Under 2021 publicerades hennes bok Sångaren och notbilden på Gidlunds Förlag.

I dag undervisar hon i privat studio och är aktiv styrelsemedlem i Dagmar Gustafsons Elever samt redaktör för Röstforums tidskrift Röstläget och har tidigare även varit ledamot i SSTPF's styrelse.

Ann-Christine Wilund 

Ann-Christine Wilund var vårt förbunds ordförande under åren 2004-17 år hon minns med mycket arbete och glädje, inte minst sista året då SSTPF stod som arrangör och värd för ICVT 's nionde kongressen med ICVT.

Ursprungligen från Hälsingland, växte Ann-Christine upp och tog studenten i Motala. Därefter följde kantorsexamen 1964 i Uppsala, kyrkokantorexamen 1965 i Stockholm, fil.kand. 1967 i Uppsala och vidare sångpedagogexamen vid SMI och kyrkomusikerutbildning från KMH. Sånglärare var opera-sångerskan Astrid Ohlsson-Helin, Torsten Föllinger och  Sonny Peterson. 

Med en fot i kyrkans värld och en i operans och teaterns värld var Ann-Christine under 40 år kantor,  sjöng i Kungliga Operans kör i 22 år och var sångpedagog samt ordnade kurser med internationella pedagoger som Oren Brown och Ritva Eerola. 

Jacqueline Delman Aler 

Jacqueline Delman var vårt förbunds  ordförande åren 1993-95 och därefter dess sekreterare under många år,  en tid som hon fyllde med stort engagemang och energi.

Hennes mångåriga karriär som sångerska ledde vidare till hennes pedagogiska gärning med privatlektioner, kurser, master classes, workshops och mycket mer, både i Sverige och utomlands.

Jacqueline utbildade sig först till pianist i London och därefter till sångerska i London och Milano. 

Jacqueline var under 1950- till 70-talen en av Storbritanniens mest kända opera-, romans- och oratoriesångerskor. Giftermål med en svensk man och heltidsengagemang som solist vid Kungliga Operan i Stockholm, förde henne till Sverige 1960, där hon sedan dess har haft sitt hem.

Johan Sundberg

Johan Sundberg studerade musikvetenskap vid Uppsala universitet och blev filosofie doktor där 1966.

Hans huvudsakliga forskning har handlat om rösten i tal och sång och om teorin bakom musikalisk interpretation. 

1979 blev han professor i musikakustik vid KTH (Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm) där han under 30 år ledde  forskningen i musikakustik.

Johan är ledamot av Kungliga Musikaliska Akademin och hedersdoktor vid York University, National and Kapodistrian University of Athens, och Université de Liège.

Vi är många röstintresserade som har fått en djupare insikt om rösten tack vare Johans kunniga, inspirerande och roliga föredrag, hans kurser och inte minst, fackbokklassikern "Röstlära".  

Han har också själv praktisk erfarenhet av sång och efter mångårig sångundervisning av Dagmar Gustafsons framträdde han på sin femtio-årsdag med vad han kallade Sistaminutendebuten  med en romansafton i Musikaliska Akademiens Stora Sal.

Carl-Johan Nygren

Carl-Johan Nygren blev leg. logoped 1968 och tog en fil. kand. ett par år senare. Inledningsvis arbetade han som frilans med bl.a. Sveriges radio och Stockholms universitet som uppdragsgivare. År 1974 fick han tjänst på Kungliga musikhögskolan i Stockholm, en tjänst han innehade till 1994, därefter fortsatte han ytterligare några år som logoped och talpedagog i grundskolan.


Klosters Röstskolas sommarkurser stod honom varmt om hjärtat. Dessa startades 1914 av Karl Nygren, bror till C-J N:s farfar, drevs senare vidare av fadern Åke N, farbrodern Bertil N, dessas kusin Olle N, liksom modern Cajs-Marie N. Vid faderns död 1980 övertogs ansvaret av C-J N och dennes bror Per, även han logoped. Kloster står i tacksamhetsskuld till SSTPF, som under flera år givit röstskolan pengar att delas ut som stipendium till unga obemedlade, som gärna velat gå en kurs, men inte haft råd.

 

Vid sidan av det pedagogiska arbetet har C-J N uppträtt som recitatör i kyrkliga och profana sammanhang, bland annat med ett program om H. C. Andersen för vuxna, där han berättat sagor och upplyst om dessas bakgrund. Olika medverkande sångare har givit röst åt tonsatta dikter av Andersen.

Framlidna

Kerstin Meyer 

3 april 1928 – 14 april 2020

- En av världens främsta mezzo-sopraner under sin tid.

- Internationell karriär, bl.a. La Scala (Milano) och Metropolitan (New York) var scener KM framträdde vid.

- Roller i urval: Carmen, Azucena (Trubaduren), Octavian (Rosenkavaljeren) samt ett stort antal roller i nyskrivna musikdramatiska verk.

- Rektor för Operahögskolan i Stockholm 1984-94, då KM tilldelas Professors titel.

- Ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien, erhållit ett stort antal utmärkelser bl.a. Hovsångerska, Litteris et artibus, Brittiska Imperieorden.

Madeleine Uggla 

24 mars 1920 - 19 jan 2018 

- Musikpedagog och sångerska.

- Efter Musiklärarexamen studerade MU sång och interpretation och verkade som sångerska.

- Engagerade sig tidigt i möjlighet till utbildning i sång- och tal. Grundade SMI (Stockholm Musikpedagogiska Institut), och verkade där som bl.a. rektor och konstnärlig ledare,  en av grundarna till Svenska Röstpedagogers Förbund, under en tid ordförande i Svenska Körförbundet.

- Författare till ett flertal böcker om sång och sång-repertoar.

- Erhållit flera utmärkelser, bl.a. Illis Quorom.

Dorothy Irving 

23 jan 1927 - 2 dec  2018

- Brittisk-svensk lyrisk-dramatisk sopran.

- Cellist som utbildade sig vidare till sångerska. Utmärkte sig särskilt som interpret av romanser och nutida musik.

- Tidigt verksam som pedagog särskilt inriktad på romansinterpretation ochn intresserade sig för kommunikation mellan sångare och publik.

- Professor i sång vid Musikhögskolan i Malmö.

- Författare, även medverkat till utgivning av flera antologier med svensk musik.

- Ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien, erhållit utmärkelsen Litteris et Artibus. 

Inga Olsson Ekström

12 juni 1922 - 19 januari 2020

Märta Schéle 

1 feb 1936 - 27 sept 2018

- Sångerska (sopran) och sångpedagog, under hela sitt yrkesverksamma liv verksam som romans- och oratoriesångerska, samt solist i kammarmusikalisk konsertverksamhet.

- Utbildade sig till musiklärare. Startade tidigt sin pedagogiska gärning, och intresserade sig särskilt för romansinterpretation, samt modern musik med improvisation som inslag.

- Professor vid Musikhögskolan vid Göteborgs Universitet.

- Var en av grundarna till Göteborgs Kammarmusikförening

- Ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien, erhållit utmärkelsen Litteris et Artibus.

Ingrid Schmidt

15 juli 1925 - 20 januari 2021

- Sångerska, sångpedagog, körledare.

- Utbildade sig till kyrkomusiker. 

- Studerade sång under sin ungdom för Ragnar Blennow som också var Birgit Nilssons tidiga sångpedagog.

- Ordförande för SSTPF 1979 och var verksam i 14 år. Hon hade en stor förmåga att entusiasmera pedagogerna i förbundet och det var mycket aktiva år. Hon inbjöd internationella pedagoger att hålla Master Classes till exempel Vera Rózsa och tack vare sin vänskap med Birgit Nilsson, fick förbundet ett stipendium att dela ut 1988. När EVTA hade en pedagoghelg på Musikaliska Akademien 1992, medverkade Birgit Nilsson med en Master Class, bland övriga EVTA pedagoger. 

- Verksam under många år som dirigent för olika körer.


 Ninni Elliot  

2 dec 1918 - 29 apr 2014

- Logoped, skådespelare, sångerska och röstterapeut.

- Var med och grundade den svenska Logopedutbildningen i mitten av 1960-talet

- Huvudlärare i ämnet röst inom logopedutbildningen vid karolinska institutet och utnämndes till hedersdoktor 1995 vid KI för sina enastående insatser inom röst och tal .

- Skrivit Röstboken, tal, röst och sångövningar som använts som kurslitteratur vid bla Åbo Akademi och Uppsala Universitet.

- Medverkade som skådespelare i flera svenska komedier, revyer, teateruppsättningar under sin tidiga karriär.

Ingrid Eksell-Elders 

31 maj 1919 - 24 okt 2014

Debut 1945 som Antonia i ”Hoffmans äventyr” på Kungliga Teatern där hon sedan var verksam under flera år, liksom på Oscarsteatern i Stockholm, Drottningholmsteatern mellan 1948-1960 samt många gästspel med Riksteatern och turnéer utomlands. Sjöng under många år i Ruinspelet i Visby, ”Petrus de Dacia” av Friedrich Mehler. Uruppförde solopartiet i Gösta Nyströms ”Sinfonia del Mare”.

- Studerade vid Stockholms Musikkonservatorium för Josef Hislop, samt för A von Skilondz, Ingeborg Berling, Dagmar Gustafsson, A Sunnegårdh och James O Turner i London.

- Lång pedagogisk verksamhet med sång och tal och många kända elever: Loa Falkman, Annifrid Lyngstad, Alf Häggstam och Mia Pehrsson m.fl. 

- Ordförande för SSTPF.

Rut Jacobsson

26 nov 1927– 23 maj 2011


-  Debut 1954 i Rossinis Askungen i Österrike. 1959 flyttade hon till Göteborg där hon blev en av Stora Teaterns mest betydande sångare. Bland hennes roller kan nämnas Mimi i La Bohème och favoritrollen Madame Butterfly.


Utbildad företrädesvis i Stockholm och Wien. Elev till Dagmar Gustafson.


Som sångpedagog vid Musikhögskolan i Göteborg förde hon arvet efter Dagmar Gustafson vidare både i Sverige och utomlands.


 -   2004 blev hon hedersdoktor vid Göteborgs universitet.


På skiva finns hon dokumenterad bl.a.i serien Great Swedish Singers på Bluebell.


2008 tilldelades hon Kungliga Musikaliska Akademins finaste utmärkelse Medaljen för tonkonstens främjande. 

Erik Saedén 

3 sept 1924 – 3 nov 2009

-  Sångare (basbaryton), verksam vid kgl operan 1952-1981 men även vid Bayreuth, Covent Garden mfl, har framträtt i över 160 roller inom operavärlden, flitigt anlitad som romans och oratoriesångare i Sverige och utomlands.

- Kantor i Oscars kyrkan 1957-62 samt lärare vid Kgl Musikhögskolan i Stockholm 1972-82..

-  Tilldelades 1986 professors titel.

- Medverkat vid ett stort antal skivinspelningar och TV inspelningar b.la Ingemar Bergmans Trollflöjten, Rucklarens väg 

- Erhållit ett stort antal utmärkelser för sin sång bla Medaljen för Tonkonstens främjande, Hovsångare 1966, ledamot nr 722 av Kungliga Musikaliska Akademien, utmärkelsen Litteris et Artibus (1975).

Rut Öslöf   

1919 - 2008


Musikdirektör och tal- och sångpedagog.

 

Undervisade i tal och sång på Kgl dramatiska teatern under Ingvar Bergmans tid som chef, även utomlands i både Tyskland och USA, undervisade  privat ett stort antal skådespelare, dansare och sångare.


- Var under många år knuten till Uppsala universitet och teologiska fakulteten där hon undervisade präster i tal och sång. 

 

Prästvigdes efter pensionen och jobbade som präst i ett flertal församlingar i Stockholm.

 

-   Startade talkören ” Logosgruppen” som framförde program i dikt och ton där röster i olika konstellationer, kom från olika delar av rummet.


Skrivit böckerna ” Talets gåva del 1 och 2".

Birgit Nilsson 

17 maj 1918 – 25 dec 2005

Följ denna länk för att läsa mer om Birgit Nilsson: Officiell hemsida - Birgit Nilsson 

Inez Köhler 

 21 nov 1900 - 9 sept 1976

Följ denna länk för att läsa mer om Inez Köhler: Biografi om Inez Köhler  Inez C Köhler, urn:sbl:11928, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sune Hojsten), hämtad 2022-01-29