Spännande inlägg

Här ser vi en glad Sten med sångsamlingarna "SÅNGER UTAN GRÄNSER".

Under fliken Notbibliotek kan du ladda ned sånger ur ett par av hans outgivna sångsamlingar, Julsånger och Duetter.

Biblioteket har under 2023 fyllts på med sångsamlingarna Antonín Dvořáks Psaltarpsalmer, Franz Schuberts Andliga sånger om livet döden och evigheten, Gellerts andliga sånger och  Hugo Wolf "Det spanska oratoriet".

Tack vare Sten kan vi nu erbjuda våra medlemmar att gratis ladda ned sånger ur hans samlingar med  julsånger och kvinnoduetter!

Anette Stridh samtalar med sin gamla studiekamrat från Musikhögskolan i Stockholm, sångpedagogen Sten Neiker

Vi har också Sten att tacka för att de populära sångböckerna SÅNGER UTAN GRÄNSER gavs ut. 

För honom som gammal folkskollärare var pedagogiskt tänkande en självklarhet. 

Han delade intresset med andra unga sångpedagoger över hur sångundervisningen skulle kunna utvecklas. 

Gruppen hade tankar om hur sångböcker skulle kunna se ut. De ansåg att det skulle finnas omfångsangivelser, korta texter om författare och kompositörer, bladvändning på praktiska ställen i noterna för pianisten och tips på repertoar.

OMUS-utredningen om en ny musiklärarutbildning var vid samma tid aktuell. 

De unga sångpedagogerna delade utredningens uppfattning om att det skulle behövas en sångbok som innehöll smakprov på allt från visa, pop, jazz, schlager, operaarior, romanser, tidig musik, 1900-talmusik och folkliga visor m.m.

Dorothy Irving, Anders Hörngren och Sten samlade in sångförslag från en mängd representanter för olika genrer.

-Vi märkte snart att ett flertal av de sångare som hjälpte till med repertoarförslag inte alltid tänkte pedagogiskt och det kom förslag på otroligt krävande sånger med stora omfång och extrema krav som tangerade absolut gehör Vi fick lägga ner mycket tid på att välja ut det som vi ansåg passa. Till sist valde vi ut tre sånger från varje genre. Vi såg också till att sångboken innehöll sånger på flera språk, och inte minst att sångpedagogsgruppens tankar om hur en sångbok skulle se ut kom med, berättar Sten. 


I SSTPF tog man på ett årsmöte upp ämnet mansrösten.

Sten tillägger ”I förbundet var de flesta medlemmarna kvinnor, som till skillnad från mig, ansåg att det var svårare att undervisa män än kvinnor

Jag funderade över anledningen. Av erfarenhet vet jag att mansröster har färre problem med skarvar än kvinnoröster. Kunde det vara ett problem för dem, eller var det så enkelt att det saknades rätt repertoar? Ja naturligtvis var det orsaken . Jag insåg att det är dags att göra något åt saken!


Han klargjorde för Kettil Skarby på Gehrmans Musikförlag att det finns ett stort behov av sångböcker speciellt för män. Han tände på idén att ge ut sådana böcker och samtidigt också ge ut sångböcker även för kvinnorösten. 

Sten säger- Jag ville kalla de olika sättningarna för sånger för ”mellanhög” och ”låg” mansröst. Ovana tenorer kan liksom barytoner börja i den mellanhöga sångboken. För kvinnor tänkte jag mig ”mellanlåg” och ”hög sättning” eftersom riktiga altar inte är så vanligt. Så blev det ju inte. Det blev istället böcker för bas, baryton, mezzo och sopran och det är ju något helt annat”


-Jag har gjort många konsertprogram med duetter tillsammans med en kollega och fick också möjlighet att sammanställa en duettsamling för kvinnlig och manlig mellanröst.

I förorden till dessa böcker lovade Gehrmans att det skulle komma en samling med julsånger och en samling med duetter för två kvinnoröster. När materialet var färdigt för att kunna tryckas visade det sig att förlagets inriktning hade ändrats och att någon utgivning inte längre var aktuellt, påpekar Sten


”Jag tycker det är synd om det färdiga materialet inte kommer ut till mina sångpedagogkollegor. Tack vare sångerskan och sångpedagogen Iwa Sörenson kommer nu materialet att succesivt finnas på SSTPF:S hemsida där vem som vill  kan ladda ner det, gratis!”


Sten och sångpedagogen och dåvarande kantorn Anna-Lena Björn i Brunskogs församling pratade ihop sig om att göra program med sånger av de stora mästarna med svensk text. Då Sten som lärare i en kurs för översättare och textförfattare som Gehrmans anordnade på Hagegården kom han i kontakt med Anna-Stina Thorssell Ahlm som hade samma önskan. Hon hade också förslag på svenska tolkningar av några av Hugo Wolfs spanska andliga sånger.


Tillsammans bildade vi Brunskogs Musikbibliotek och gav ut vår första sångbok.

I vår reklam står det:

”Vi har gjort en serie sånghäften med andliga sånger med ny svensk text, och förslag på passande bibelverser, ett komplett förslag till musikgudstjänst och korta kommentarer om sångtexterna, författarna och kompositörerna.”


Det har genom åren blivit ganska många sångböcker med samma koncept.


Den senaste boken heter Antonín Dvořáks:

”Hör när jag ropar från jordens ände-Psaltarpsalmer”

Verbum har tidigare gett ut en sångbok med psaltarpsalmerna, de 10 Bibliska sångerna, med svensk text.

-Skillnaden är att i vår bok bygger Anna-Stina Thorsell Ahlms texterna på senaste bibelöversättningen Bibel 2000. Säger Sten med stolthet.

Anna-Stina har även skrivit psaltartexter till 5 teman ur Dvořáks musik. Det innebär att det nu är 15 Psaltarpsalmer översatta till svenska. Anna-Stina har vinnlagt sig om att ta hänsyn till det tjeckiska sättet att även betona andra slaget i takten.


”Jag är inte bara musiknörd ! När det inte fanns något skrivet om Brunskogsdräkten då fick jag lust att läsa på om den. Nu har jag skrivit, inte en utan två böcker om den som nu finns på Brunskogs Musikbibliotek”.

Avslutningsvis tillägger Sten att Arvika pastorat numera sköter notförsäljningen. -Om ni kommer till Brunskog kan ni få se mig i min egenhändigt gjorda Kilmössa med gaffelvirkade band med dekor över sömmarna, hälsar en leende Sten.

Dags att fortbilda sig? 

En kurs i kulning, sång i populärmusikaliska genrer, musikal-metodik eller röstyoga? 

Håll utkik på exempelvis KMHs hemsida www.kmh.se under utbildningar, eller SMIs hemsida www.smi.se


Gränslöst omfång.....

Dimash Kudaibergen från Kazakstan

Publicerat tisdag 5 februari 2019 kl 16.43

Det är Symf - Sveriges yrkesmusikerförbundet – som tillsammans med Göteborgsoperan, Kungliga Operan i Stockholm och Malmö Opera och forskare vid Lunds universitet nu ska ta reda på mer om hur röster åldras.