Medlemskap i

SSTPF

Som medlem får du:

  • Studiedagar - där vi tillsammans bygger plattformen för framtidens undervisning och artister och ger varandra stöd och inspiration
  • Elevkonserter
  • Finnas under "Hitta din pedagog" så att nya elever lätt kan hitta dig
  • Rabatter, bl. a. 10% på www.notpoolen.com
  • Möjlighet att delta i konferenser arrangerade av internationella organisationer i Sverige och utomlands

Medlemsavgift:

Medlemsavgiften överförs till nedanstående konto, glöm ej att fylla i ditt namn som OCR meddelande.

Medlemsavgift 300:-

Plusgiro: 503 35 - 9